SKT revizija d.o.o.
J. Vogrinca 2a, 10000 Zagreb
Naša lokacija - Google maps

Naš tim sastoji se od četiri stručnjaka koji su znanje i iskustvo stekli u renomiranim međunarodnim revizorskim kućama. Tijekom poslovne karijere stekli smo zvanja Hrvatskog ovlaštenog revizora te Ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA).

Tel: +385 1 6539 396
Fax: +385 1 6170 940
email: info@skt-revizija.hr
Detaljnije o nama...
Spremić Kasapović Teklić Šarić
Ovlašteni smo revizori sa višegodišnjim revizorskim iskustvom u revizorskim kućama Ernst&Young, Arthur Andersen, KPMG.

Članovi smo revizorskih ili due dilligence timova za različite klijente u raznim granama privrede...
Detaljnije
Prethodni Hrvoje Spremić
Sljedeći
Ovlašteni revizor s višegodišnjim revizorskim iskustvom u revizorskoj kući Ernst&Young. Također, specijalist za financijsku reviziju te reviziju informatičkih sustava. Voditelj revizije ili član tima za klijente u različitim  granama privrede, između ostalih: Aluminij Mostar, Sportske Novosti, Holcim, Libertas, Europapress Holding, Hoteli Babin kuk, Lindab Croatia, Meimurska Banka, Libertas Rixos, C.I.O.S. itd. Voditelj ili član tima na posebnim projektima revizije informatičkih sustava, kao posebnih projekata ili kao podrška reviziji financijskih izvješa u visoko informatički sofisticiranim organizacijama, kao što su HT - Hrvatske Telekomunikacije, Privredna banka Zagreb, Agrokor, Bina-Istra, Diners, Erste banka, Renault, Elekrokontakt, TC Kakanj itd..
Prethodni Goran Kasapović
Sljedeći
Ovlašteni revizor s višegodišnjim revizorskim iskustvom u revizorskim kućama Arthur Andersen i Ernst&Young. Voditelj revizije i due diligence projekata za klijente u različitim granama privrede, između ostalih: Lidl, Bina-Istra, Istracement, Dioki, Međimurska banka, Eurpapress Holding, itd. Član revizorskog ili due diligence tima za različite klijente kao što su Billa, Zagrebačka pivovara, INA, Splitska banka, Ericsson-Tesla itd. Predavač na međunarodnim seminarima revizijske metodologije i Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja.
Prethodni Josip Teklić
Sljedeći
Ovlašteni revizor s višegodišnjim revizorskim iskustvom u revizorskim kućama Ernst&Young i KPMG. Voditelj revizije i due diligence projekata za klijente u različitim granama privrede, između ostalih: Nova Banka, Nova TV, Siemens, Roche, Končar, Croatia banka. Član revizorskog tima i due diligence tima za različite klijente kao što su Kaufland, Hypo Alpe adria bank, Croatia Osiguranje, Nova banka, Agrokor.
Prethodni Nives Šarić
Sljedeći
Ovlašteni računovođa Velike Britanije (ACCA) s višegodišnjim revizorskim iskustvom u revizorskoj kući KPMG. Iskustvo u revizijama i due diligence projektima za klijente u različitim granama privrede, između ostalih: Pliva, Siemens, RTL, Hoteli Cavtat, Emerson, Fliba. Specijalist za revizije financijskih izvještaja pripremljenih u skladu sa računovodstvenim standardima SAD-a (US GAAP).
Izvješće o transparentnosti (download)
Pravne napomene
expositus